Trackable ownership clause

W związku z faktem, że nabycie przedmiotu podróżnego (geocoina, travel taga itp.) wiąże się z przekazaniem prawa własności do odpowiedniej strony w serwisie geocaching.com, Klient oświadcza, że rezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży przedmiotów podróżnych wyszczególnionych w składanym zamówieniu.

Klauzula ta nie ma zastosowania do innych przedmiotów.


[Due to the fact that purchasing an item trackable at geocaching.com (such as geocoin, travel tag etc) causes a transfer of ownership of the appropriate web page in that service, the Customer declares the transaction to be final with respect to all the purchased trackables.]